Discover The Science Is Every Story

Kejujuran

"Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata jujur hingga dia disebut sebagai "shiddiq" dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berdusta dia akan dituliskan di sisi Allah Ta'ala sebagai "kadzdzab" (sang pendusta)" (HR. Bukhari dan Muslim)

"Dalam hampir setiap khutbahnya, Nabi Shallallahu alahi wasallam selalu berpesan tentang kejujuran. Beliau bersabda: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada agama bagi orang yang tidak konsisten memenuhi janji'." (HR Ahmad, Bazzar, Thabrani)

" Tinggalkanlah urusan yang meragukanmu, lakukanlah suatu pekerjaan yang tak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu menyebabkan ketenangan sedangkan dusta menyebabkan kebimbangan " (HR.Tarmudzi)
Tag : Islam
0 Komentar untuk "Kejujuran"

Back To Top